Serwis

Lokalizacje serwisu

Naprawa urządzeń RTV AGD marki HYUNDAI

Tel: 071/ 357-70-27

Fax: 071/ 733 63 44

e-mail: serwis@digison.pl

Internet: www.digison.pl/sonline

 

Informacje dotyczące użytkowania i konserwacji produktu

Kupującemu (konsumentowi) nie przysługuje prawo z tytułu wadliwego wykonawstwa towaru (niezgodności towaru z umową),

 1. Jeżeli wadę spowodował sam, np. tak, że
  1. przeprowadził nieprawidłowy montaż lub instalację towaru,
  2. używał towar inaczej niż do czego służy lub jest przeznaczony.
 2. Jeżeli chodzi o zużycie towaru w wyniku jego normalnego używania lub w przypadku towaru używanego o zużycie odpowiadające stopniowi jego poprzedniego używania, ponieważ nie chodzi o wadę towaru.
 3. Jeżeli wada jest spowodowana przez klęskę żywiołową (np. burze, powodzie, trzęsienia ziemi, itp.)
 4. Jeżeli towar został użyty do celów profesjonalnych, zarobkowych lub przemysłowych (np. ekspres do kawy do przygotowania kawy w restauracji, odkurzacz do odkurzania w obiektach klientów Kupującego będącego przedsiębiorcą, itp.) i w związku przyczynowym z tym powstała wada.
 5. Jeżeli towar został użyty z innymi akcesoriami niż przepisane przez producenta.
 6. Jeżeli towar był nieprawidłowo lub niedostatecznie utrzymywany, np. nie był należycie i regularnie czyszczony zgodnie z instrukcją obsługi, itp.
 7. Jeżeli towar był narażony na działanie niekorzystnych czynników zewnętrznych, ewentualnie dostały się do niego obce przedmioty lub ciecze (łącznie z elektrolitem z akumulatorów) i w związku z tym powstała wada.